Όροι χρήσης

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

H ιστοσελίδα www.CoffeeSpots.gr είναι μια διαδικτυακή δημόσια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε για να προσφέρει την δυνατότητα σε χρήστες να ανταλλάσσουν δωρεάν απόψεις και εμπειρίες αναφορικά με τις καφετέριες και όλα τα μαγαζιά που σερβίρουν καφέ στην περιοχή του. Στην πλατφόρμα αυτή, αλλά και στο φόρουμ της πλατφόρμας, οι γνώμες των χρηστών δεν αντικατοπτρίζουν σε καμία περίπτωση την άποψη του CoffeeSpots.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι πληροφορίες που μεταδίδει η ιστοσελίδα στους επισκέπτες της για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προβάλλονται σε αυτήν αποτελούν πληροφορίες, οι οποίες αποστέλλονται από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών, ούτε για πιθανή τροποποίηση αυτών από τους ιδιοκτήτες καφετεριών χωρίς την ειδοποίηση του CoffeeSpots.gr για την αλλαγή τους. Η ιστοσελίδα ανανεώνει το περιεχόμενο καθημερινά αλλά η ιστοσελίδα δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα και εφόσον επιθυμεί, μπορεί να ολοκληρώσει την εγγραφή του στην ιστοσελίδα. Η εγγραφή του χρήστη προϋποθέτει μόνο την εισαγωγή ενός μοναδικού ονόματος χρήστη (username), ενός κωδικού πρόσβασης (password) και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης email του χρήστη. Υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να κάνει σύνδεση μέσω τρίτων υπηρεσιών και συγκεκριμένα της υπηρεσίας Facebook, Google & Twitter. Μόλις ο χρήστης συνδεθεί σε κάποια από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες, τότε αυτόματα η ιστοσελίδα θα χρησιμοποιεί το όνομα χρήστη και την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη. Η ιστοσελίδα δεν θα έχει πρόσβαση σε καμία άλλη πληροφορία του χρήστη. Εφόσον ο χρήστης ολοκληρώσει την εγγραφή του στην ιστοσελίδα, τότε είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειες που γίνονται στο λογαριασμό του.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εργαλείων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού της ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ιστοσελίδας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Προκύπτει λοιπόν ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δε δύναται να αποτελέσει χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια, εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, μίμησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή μεταφόρτωσης, να μεταδοθεί, διανεμηθεί ή να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Υπό αυτή την έννοια, ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί ο φορέας της ιστοσελίδας ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό. Σε καμιά περίπτωση ο φορέας της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν επισκέπτες του συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών της.

Ο φορέας της ιστοσελίδας δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών με τους τρίτους κατασκευαστές προϊόντων και παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο φορέας της ιστοσελίδας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα ιστοσελίδας παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο φορέας της ιστοσελίδας αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο φορέας της ιστοσελίδας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι η ίδια η ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο φορέας της ιστοσελίδας δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους ούτε αναλαμβάνει το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

"Αξιολογήσεις Χρηστών" ορίζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κάθε μία από τις υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας και έχουν συνταχθεί από εγγεγραμμένο χρήστη της ιστοσελίδας. Η ευθύνη για την ακρίβεια των Αξιολογήσεων Χρηστών βαρύνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αυτά, καθόσον η ιστοσελίδα μας λειτουργεί σαν μέσο δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών με παθητικό όμως τρόπο. Τα προσωπικά στοιχεία και το περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Χρήση απρεπούς γλώσσας: Οποιαδήποτε αξιολόγηση περιέχει προσβλητικές λέξεις/υβριστικά σχόλια θα πρέπει είτε να επεξεργασθεί είτε να απορριφθεί. Μπορείτε να εκφράσετε την άποψη σας χωρίς την χρήση προσβλητικών λέξεων. Αναρτήσεις οι οποίες περιέχουν βωμολοχίες, απειλές, βιαιότητες, ρατσιστικά και σεξιστικά σχόλια απαγορεύονται αυστηρά.
 • Εξωτερικά links: Εξωτερικά link προς οποιοδήποτε άσχετο ή προσβλητικό υλικό απαγορεύονται.
 • Μιμήσεις Χρηστών: Μιμήσεις χρηστών, επιχειρήσεων η προσωπικού του CoffeeSpots.gr δεν είναι ανεκτή.
 • Μη σχετικές αναρτήσεις: Αναρτήσεις άσχετες με το προϊόν ή την υπηρεσία στο οποίο έχουν αναρτηθεί θα απορρίπτονται/διαγράφονται
 • Spam & Διαφημίσεις: Οποιουδήποτε είδους spam και διαφημίσεις δεν επιτρέπονται στις αξιολογήσεις. Λογαριασμοί χρηστών που θα εντοπίζονται να παραβαίνουν τον όρο αυτό θα διαγράφονται από το σύστημα χωρίς καμία προειδοποίηση. Αν θα σας ενδιέφερε να διαφημιστείτε στην ιστοσελίδα μας θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μισούμε το spam όσο και εσείς!
 • Παρόμοιες αξιολογήσεις: Αξιολογήσεις με παρόμοιο ή πανομοιότυπο κείμενο δεν επιτρέπονται.
 • Πνευματικά δικαιώματα: Μην υποβάλλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.
 • Προσωπικές επιθέσεις: Προσωπικές επιθέσεις σε μέλη ή σε brands που είναι καταχωρημένα στην κοινότητα απαγορεύονται.
 • Greeklish: Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση των greeklish.
 • Ορθογραφία και Γραμματική. Αξιολογήσεις οι οποίες περιέχουν υπερβολική χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ή την χρήση αυτών για έμφαση σε συγκεκριμένες λέξεις δεν είναι ανεκτές. Χρησιμοποιώντας κεφαλαία γράμματα είναι σαν να φωνάζετε. Όλες οι αξιολογήσεις υπόκεινται σε επεξεργασία από το προσωπικό του CoffeeSpots.gr στην οποία ορθογραφικά/γραμματικά λάθη θα αφαιρεθούν/διορθωθούν.
 • Περιεχόμενο. Η χειραγώγηση του περιεχομένου για να αυξηθεί ο αριθμός των λέξεων απαγορεύεται.
 • Προσβολή. Υποβολή περιεχομένου για κάποιο προϊόν η οποία είναι πολύ πιθανό να προσβάλει ένα άτομο το οποίο ψάχνει πληροφορίες για αυτό το προϊόν απαγορεύεται.
 • Από την κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η με κάθε τρόπο προσβολή της τιμής άλλου. Απαγορεύεται ο με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτων ισχυρισμός ή διάδοση για άλλον/-η ψευδούς γεγονότος που μπορεί να βλάψει την τιμή και την υπόληψή του/της. Όποιος/-α αναγνώστης/-τρια διαπιστώσει κάτι που τον/την αφορά και είναι δυσφημιστικό, οφείλει να επικοινωνεί μαζί μας στο mail του site (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) για αφαίρεση της δημοσίευσης, ή ως μέλος να κάνει αναφορά (report) στο επίμαχο σχόλιο. Γενικότερα, σε περίπτωση που κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, διαπιστώσετε παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας, παρακαλούμε ενημερώστε μας.
 • Όροι Χρήστης. Τέλος όλες οι αξιολογήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους Όρους Χρήσης του CoffeeSpots.gr

Οι αξιολογήσεις των χρηστών όπως επίσης οι ερωτήσεις, οι απαντήσεις και τα σχόλια, εγκρίνονται (εφόσον είναι σύμφωνες με τους όρους της ιστοσελίδας) από την ιστοσελίδα πριν την δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα μπορεί να τροποποιήσει τους όρους για τις αξιολογήσεις των χρηστών.

Η ιστοσελίδα μπορεί να αναπαραγάγει τις αξιολογήσεις των χρηστών, να τις διανέμει, να τις αναδημοσιεύει ή να τις μετακινεί, μέσω, αλλά όχι μόνο, των εργαλείων που παρέχει η ιστοσελίδα ( όπως το εργαλείο widget της ιστοσελίδας)

Μόνο ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί η ιστοσελίδα, οι συνεργάτες της ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας οποιασδήποτε αμφισβήτησης, διαφοράς, διαμάχης που τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του χρήστη με τους όρους του παρόντος.

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών των διαφημιζομένων εταιριών, συμφωνείται ότι ο φορέας της ιστοσελίδας, το προσωπικό και οι συνεργάτες του ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς επισκέπτης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του διαφημιζόμενου τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη διαφήμιση συγκεκριμένων προϊόντων, εφ' όσον ο διαφημιζόμενος δεν τηρεί τους όρους του παρόντος.

ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ

Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή των διαφημιζομένων και των επισκεπτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με το φορέα της ιστοσελίδας.

e-max.it: your social media marketing partner
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Πολιτική Cookies »